O společnosti

Síla společnosti

Na základě našich dlouholetých praktických zkušeností a znalostí z transformačních procesů, výcviku a tréninku managementu tuzemských a zahraničních firem ze všech oblastí realizujeme naše projekty v nadnárodní kvalitě za lokální ceny. Takových firem v České republice není opravdu mnoho…

Co nás k tomuto tvrzení opravňuje?

Vlastní know-how v oblasti péče o lidské zdroje a v projektech vnitrofiremního řízení , podložené vzděláním a odbornými zkušenostmi autorů i referencemi prestižních klientů
Komplexní technické i kapacitní zázemí firmy pro realizaci projektů
Efektivní metody práce přinášející realizační výstupy u klienta
Spektrum vysoce kvalifikovaných poradců pro celou škálu nabízených služeb a projektů
Smluvní podmínky respektující specifické požadavky a možnosti klienta
Nestandardní a flexibilní přístup v projektech upravených na míru potřebám a požadavkům klienta
Trvalá pozornost rozvoji nových projektů vyplývajících z požadavků trhu
Optimální organizační struktura firmy dle jednotlivých realizovaných projektů
Zkušenosti a odborná orientace v jednotlivých oblastech podnikání, umožňující exaktní zaměření na problémy cílových klientů - zejména z oblasti bankovnictví, strojírenství, reklamy, IT technologií , stavebnictví, státní správy, ekologie a hospodaření s odpady
Ceny, které jsou příznivě ovlivněny autorstvím jednotlivých projektů , nezahrnující další zprostředkovatelské náklady
Reference prestižní klientely