reference > naši významní klienti

Naši významní klienti

Philip Morris International je jednou z největších tabákových společností na světě a v naší zemi patří mezi nejprestižnější zaměstnavatele.
Na základě dlouhodobé smlouvy o realizaci výukových programů se zaměřujeme na rozvoj jednotlivých kompetencí klíčových zaměstnanců formou tréninkových bloků:

  • Prohlubování integrity osobnosti a osobního vlivu prostřednictvím efektivní komunikace
  • Vztah - nejdůležitější aspekt komunikace a integrity osobnosti
  • Komunikace - nástroj k posílení osobního vlivu
  • Jak dosáhnout zlepšení svého pracovního výkonu
  • Myšlení - předpoklad úspěchu
  • Rozpoznání cílů a cesty jak jich dosáhnout?
  • Cílevědomé chování - nástroj k uspokojení svého zákazníka

Ne všechny projekty a programy děláme pouze z komerčních důvodů. Pro Polici České republiky - Městské ředitelství Brno jsme bezplatně jako sponzorskou akci realizovali program pro management a pracovníky Preventivně - informační služby Efektivní komunikace - nástroj k posilování důvěry .

 

Je regionálním provozovatelem distribuční soustavy, působící na území hlavního města Prahy a významný obchodník s elektřinou na velkoobchodním trhu v ČR.
Pro sestavení obchodního týmu pro klíčové zákazníky jsme realizovali rozsáhlý projekt výběrového Assessment centra pro 93 uchazečů na pozici obchodního zástupce pro klíčové zákazníky


Strana 1 - Strana 2 - Strana 3 - Strana 4