reference > naši významní klienti

Naši významní klienti

Pro klienta, zajišťujícího komplexní služby v likvidaci odpadů jsme realizovali ucelený vzdělávací a rozvojový blok - KOUČINK JAKO ŽIVOTNÍ POSTOJ - pro střední a vyšší management českých i slovenských poboček a pracovníky IT , zahrnující následující projekty a programy:

 • Rozvojové Assessment centrum pro 24 účastníkú
 • Hodnotící Assessment centrum pro 24 účastníků - "Berme si příklad z nejlepších"
 • Projekt zpětná vazba - hodnocení 360° pro 28 hodnocených z řad středního a vyššího managementu, provedený 298 dotázanými.

Jednotlivé tréninkové bloky s manažerskou tématikou:

 • Zvládání obtížných a extrémně obtížných situací
 • Motivace pracovního týmu a nastavení týmové spolupráce
 • Manažer a řešení problémů
 • Manažerské rozhodování
 • Jak dosáhnout zvýšení výkonnosti manažera
 • Jak vyzrát nad obtížnými situacemi v pozici zaměstnance IT - 1. díl
 • Sebeuvědomění zaměstnance IT v obtížných situacích - 2. díl
 • Jak zmobilizovat energii všech, abychom zvítězili

Strana 1 - Strana 2 - Strana 3 - Strana 4