Naše projekty

VZDĚLÁVACÍ A ROZVOJOVÉ PROGRAMY

Na rozdíl od naší konkurence sestavujeme vzdělávací a rozvojové programy na základě celkové koncepce našeho klienta a prostřednictvím těchto programů sledujeme základní cíl - přínos v podobě popsatelných změn ve znalostech , dovednostech a chování účastníků.
Nedílnou součástí jednotlivých akcí je zpětná vazba pro zadavatele, včetně zhodnocení aktivity, přístupu a změny v jejich myšlení.

Nemůžeme Vám představit vše, předkládáme proto výběr z těch nejúspěšnějších akcí, jejichž anotaci i reference našich zákazníků Vám na vyžádání zašleme .

Komunikace
Zvyšování pracovního výkonu
Manažerské dovednosti
Obchodní dovednosti
Sebeřízení
Naše speciality