Naše projekty

MOTIVACE A STABILIZACE PERSONÁLU

Projekty, směřující do oblasti péče o lidské zdroje jsou zpracovávány na základě erudovaného přístupu a propojení nejnovějších teoretických poznatků s praxí a zkušeností.

Z nabídky již realizovaných projektů

Pravidla pro odměňování a dodatkové výhody majitelů, jednatelů a managementu společnosti v souladu s právními a daňovými předpisy
Mzdový motivační systém, pružně reflektující ekonomické výsledky firmy
Mimomzdová motivace zaměstnanců pro stabilizaci personálu při dočasné stagnaci firmy
Rozvoj klíčových zaměstnanců - zvyšování jejich profesionality cíleným směrem
Systémová pravidla firemní kultury, uplatňovaná pro vnější i vnitřní chování ve firmě
Pravidla vnitrofiremní komunikace, stanovení povinností zaměstnanců při práci s informačním systémem