Naše projekty

CESTA K ÚSPĚCHU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Nejnovější projekt Assessment centra pro děti a mládež je určen pro všechny ty, kteří znají své silné a slabé stránky, naučili se jich využívat ve svůj prospěch a rádi by se takto zorientovali i ve svých dětech. Formou hravých a zábavných metod a garantovaných psychologických testů odhalíme silné a slabé stránky vašeho dítěte nejen z hlediska podávaného výkonu, ale zejména důležité povahové rysy a prvky chování ve skupině rovnocenných vrstevníků.

Prostřednictvím stanovených kritérií, důležitých pro budoucí úspěch dítěte, získáte písemné a grafické výsledky zobrazující i porovnání s ostatními účastníky dané věkové kategorie. Tak se mohou rodiče aktivně ujmout budoucnosti svých dětí a nasměrovat je tím nejlepším směrem do oblasti, pro kterou mají nejlepší předpoklady.

Pro budoucí orientaci dětí jsou významné tři milníky, ve kterých se rozhoduje o jejich budoucnosti. Naše programy jsou připraveny pro děti a mládež, které se ocitají v těchto jednotlivých milnících.

Nabídka programů projektu Cesta k úspěchu dětí a mládeže