O společnosti

Kdo jsme?

Společnost KONSENS, s.r.o. byla založena v roce 2000 týmem profesionálů, působících v oblasti ekonomické, personální, obchodní, právní a organizační. Již její název napovídá mnoho o cílech, které si tato společnost při svém vzniku vytýčila.

Název KONSENS je převzat z latiny a vyjadřuje dosažení shodného mínění a tím v konečném důsledku uzavření oboustranně akceptovatelné dohody se svými klienty při komplexním profesionálním řešení jejich problémů, jak ve ve sféře pracovní, tak privátní.

Hlavní náplní společnosti je organizačně-ekonomické, personální a právní poradenství, vzdělávací a výuková činnost.
V roce 2002 rozšířila svůj předmět podnikání o poradenství ve zdravém životním stylu a v oblasti duševního zdraví.

Specializujeme se na poradenství pro malé a střední firmy a firmy rodinného typu, pro něž jsou obecné návody pro řízení mnohdy obtížně aplikovatelné.