O Společnosti

Poskytnuté garance

Jednatelé společnosti svým profesním zaměřením, teoretickými i praktickými zkušenostmi garantují profesionální úroveň veškeré prováděné činnosti a kvalitu odvedené práce.

PhDr. Alena Lubasová /*1955/

Absolvovala Masarykovu universitu v Brně - obor sociologie a psychologie. Profesně působila nejprve v sociální oblasti státní správy, kde se věnovala problematice rodinného práva. Manažerské zkušenosti získala ve funkci personální ředitelky a tiskové mluvčí významné průmyslové firmy holdingového typu se zahraniční účastí, ve které pracovala více než 8 let. V roce 1992 získala akreditaci Ministerstva školství ČR jako trenér manažerských dovedností. Jejím hlavním oborem je trénink efektivní komunikace, poradenství v oblasti personálního řízení, osobních, pracovně-právních problémech a zdravém životním stylu z hlediska duševní rovnováhy. Působí jako externí vyučující na Katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy university v Brně v oboru Personální řízení. Je lektorsky a publikačně činná. Ve své disertační práci z oblasti sociální psychologie se zabývá příčinami úspěchu a faktory neúspěchu vrcholových manažerů.

JUDr. Zdeněk Vaněček /*1948/

Je špičkovým odborníkem v oblasti podnikové ekonomiky, organizace a řízení průmyslových podniků. Své teoretické znalosti získal studiem Právnické fakulty na Masarykově universitě v Brně. Dlouholeté zkušenosti z vrcholných řídících funkcí a členství ve statutárních orgánech odborných průmyslových svazů, hospodářských komor i podnikatelských subjektů uplatnil při významných privatizačních projektech a transformacích průmyslových podniků. Zajišťuje ekonomické, organizační a právní analýzy a poradenství, zejména z oblasti obchodního práva. Interním auditem veškerých úkonů společnosti zajišťuje garantovanou úroveň a komplexnost služeb společnosti .